• Pôvodný slide
 • Druhý obrázok

Chatky montované JMC

 

e-img-63


Štandardná konštrukcia montovanej chatky
*krátka doba výstavby
*dobrá tepelná izolácia zabezpečuje úsporu energie až o 40%
*protipožiarna odolnosť F=60min.
*zvýšená odolnosť proti zemetraseniu
*jednoduchá údržba

 

I. Podklady k Stavebnému povoleniu

Dodávateľ zabezpečí odberateľovi projektovú dokumentáciu prikladanú k žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

II. Základy

Základy, / resp. pivnicu / si zhotovuje zákazník sám na vlastné náklady podľa dodávateľom požadujúcich vonkajších rozmerov tak, aby vonkajšia plocha ukončenej obvodovej steny chatky presahovala zvislú ukončenú plochu základovej platne resp. pivnice.
Minimálna vzdialenosť upraveného terénu od roviny základovej platne musí zostať min. 300 mm.
Terénne úpravy a ani iné exteriérové práce nie sú predmetom dodávky.

III. Prízemie, poschodie

Všetky konštrukčné časti chatky a materiály budú dodané iba v rozsahu dodávky chatky t.j. od základovej platne resp. hornej plochy pivničnej platne nahor.

Obvodové steny:

Nosné obvodové steny sú vyrobené ako drevená rámová konštrukcia v konštrukčnom systéme z celostenových panelov.

Rez vonkajšou stenou:

 1. GIPS kartónový obklad 9,55mm
 2. OSB doska 10mm
 3. PVC fólia 0,15mm
 4. Minerálna vlna 100mm
 5. OSB doska 10mm
 6. Fasádny polystyrén sivý 100mm
 7. Omietkový systémRez vnútornou stenou:

Rez vnútornou stenou:

 1. GIPS kartónový obklad 9,55mm
 2. OSB doska 10mm
 3. Minerálna vlna - 50mm
 4. Spojky a pásnice - 50mm
 5. OSB - 10mm
 6. GIPS kartónový obklad 9,55mm

IV. Štandardné vybavenie

 Všetky predmety vybavenia chatky budú dodané iba v rozsahu dodávky chatky, t.j. od základovej platne, resp. hornej plochy pivničnej platne nahor.

1. Strešná krytina

Strecha je zakrytá pálenou škridlou M222.

Pod dolnými stropnými pásmi sa dáva podkonštrukcia z drevených profilov, PE fólie-parozábrany a stropné obloženie GIPS-kartónom D=9,5mm. Cez rošt a stropné obloženie medzi pásmi sa dáva tepelná izolácia z minerálnej vlny D=150mm.

2. Žľaby a zvody

K odvedeniu dažďovej vody zo strechy sú montované odkvapové žľaby a zvodové rúry. Zhotovené sú z pozinkovaného plechu, tvar polkruhový. Prechod medzi žľabom a strechou je prekrytý odkvapovou plechovou lištou z pozinkovaného plechu. Vyústenie zvodových rúr je do pripravenej kanalizácie alebo na terén.

3. Vonkajšie steny

3.1 Vonkajšia vrchná omietka
Zatepľovacia vrstva všetkých obvodových a štítových stien domu je z exteriérovej strany ukončená vrchnou 2 mm škrabanou omietkou.

3.2Vnútorné steny
Dokončenie vnútorných stien a stropov.
Všetky vnútorné steny a stropy dodávaných obytných podlaží domu budú vyšpárované a ukončené hygienickým náterom.

4. Okná a príslušenstvo

Eurookná, dvere, balkónové a terasové zábradlia, drevené okenice dodávame v 3 farebných odtieňoch, podľa výberu zákazníka.

Konštrukcia okien: Všetky jednokrídlové okná a terasové dvere sú otváravo sklopné.

5. Parapety

Pod všetkými oknami, terasovými a balkónovými dverami budú z exteriéru osadené parapety z hliníkového plechu.

6. Vysunutý balkón

Balkón je vysunutý z obvodu domu. Skladba balkóna bude podľa SPK. Zábradlie balkónu je drevené /dodávame v 3 farebných odtieňoch/.

7. Elektroinštalácia

Vertikálne rozvody ochranných trubiek sú zabudované do stenových panelov už vo výrobnom závode. Horizontálne rozvody sa zabudovávajú priamo na stavbe. Umiestnenie vypínačov, zásuviek a elektro-rozvádzača určí príslušný projektant.

9. Zvýšená hydroizolácia

V kúpeľni a na miestach vystavených zvýšenej kontaktnej vlhkosti sa používa pod obkladačky a dlažbu penetračný náter, ktorý spolu s izolačným pásom slúži ako ochrana proti prenikaniu vlhkosti do stien.

 

Montáž: predmetom dodávky je odborná montáž všetkých horeuvedených stavebných častí domu a stavebných materiálov.

Cena zahŕňa: dopravu

Cena nezahŕňa:
zhotovenie základov, vonkajšie prípojky inžinierskych sietí, vnútorné inštalácie vody, el. prúdú /vypínače a zásuvky/, plynu, zhotovenie podláh, dlažieb, obkladov, sanita a kúrenie (podlahové alebo ústredné) - odvíja sa od konkrétnych požiadaviek zákazníka. Rovnako v cene nie sú zahrnuté odkvapové chodníky, garážová brána, spevnené plochy, kuchynská linka, krb, svietidlá, bleskozvod, TV rozvody - antény, oplotenie pozemku a záhradné úpravy, komín.