• Pôvodný slide
  • Druhý obrázok

Základová doska

 

Je dôležité, aby základ pod chatku bol vodorovný a pravouhlý. Pre stavbu základov máte niekoľko možností.
A) Hutnený násyp
Štrk - výška 150 - 200 mm, frakcie 16 - 32 mm, hutnené vibračním valcom alebo doskou. V teréne vytvorte jamu, ktorú vyplníte štrkom ( výška 150 - 200 mm ). Štrk zhutnite, aby podložie bolo stabilné. Násyp je možné dorovnať pieskom alebo štrkom menšej frakcie. Rovinu prekontrolujte vodováhou. Odklon od roviny nesmie byť väčší než 5mm. Ak vychádzate z vnútorných rozmerov chatky, potom podklad pod chatkou musí být väčší min. o hrúbku steny vo všetkých smeroch. Ak je základ väčší ako chatka, dochádza k fŕkaniu odrazenej dažďovej vody. Preto je dobré, aby chata stála trochu  nad terénom. K tomu postačia tehly,   bet. dlaždice alebo rám z impregnovaných drevených hranolov. .Tato technologia je vhodná pre menšie rozmery chatiek  alebo domčekov na náradie asi  do 10 - 12 m2

 

B) Základové pásy (prahy)
Môžu byť monolitické, prefabrikované alebo to môžu byť drevené  naimpregnované hranoly uložené na štrkovom podklade. Dajú sa použiť i betónové kocky uložené do vodováhy. . Výšku prahu je potrebné voliť podľa zeminy. Doporučujeme výšku okolo 100 - 150 mm. Ryhy pre pásy (prahy) urobte súbežne so stenou s dvermi - spravidla čelná stena. Vonkajšie hrany pásov ( prahov ) môžu byť od seba max. 50 cm. Hĺbku ryhy pre monolitické pásy ( prahy ) urobte tak, aby ryha mohla byť vysypaná 200 – 250 mm štrku a po usadení pásu ( prahu ) jeho vrch bol cca 50 mm nad  terénom. Majte na pameti, že rozmery chatky sú rozmery vnútprné, takže dĺžka pásu ( prahu ) musí byť väčšia min. o hrúbku stenovnice na každej strane. Povrch pásu je vhodné odizolovať izolačnou  lepenkou, izolačnou fóliou alebo hydroizolačnými hmotami..

 

C) Základová doska
Dosku 100 - 150 mm vybetonujte na štrkovom vankúši o výške 100-200 mm.  Dosku  vystužte oceľovou KARI sieťou 150 x 150 x 6 mm. Rovinu prekontroluje vodováhou. Odklon od roviny nesmie byť väčší než 5mm. Majte na pamäti, že rozmery chatky sú rozmery vnútorné, takže podklad pod chatkou musí byť väčší min. o hrúbku stenovnice vo všetkých smeroch. Povrch základovej dosky je  vhodné odizolovať izolačnou  lepenkou, izolačnou fóliou alebo hydroizolačnými hmotami..

 

D) Dlažba
Dlažba ako podklad je častejšie používaná v prípade altánkov. V prípade menších chatiek je tiež možné ako podklad použiť zámkovú alebo hrubú betónovú dlažbu, musí však byť starostlivo vyrovnaná
zaklad1
zaklad2