• Pôvodný slide
  • Druhý obrázok

Rýchlosť výstavby

Drevo je výborný stavebný materiál, ktorého nízka objemová hmotnosť výrazne uľahčuje montáž drevených konštrukcií. Precízna strojová výroba,  umožňuje rýchlu realizáciu stavieb. Vďaka suchému procesu výstavby je možné stavať aj v zimných mesiacoch.